BELAJAR MALU DARI SULAM

Subagio S. Waluyo  Menunda amal karena  menunggu waktu yang luang termasuk tanda kebodohan (Ibnu Atha`illah Al-Iskandari)           Tokoh Aku dalam cerpen “Wangon Jatilawang” (Ahmad Tohari) sebenarnya termasuk orang yang sangat peduli pada orang seperti Sulam. Tokoh Aku juga digambarkan sebagai orang yang sabar, orang yang mau berbagi dengan Sulam yang digambarkan sebagai orang yang teralienasi, terbelakang mental atau idiot. Sulam […]

MENJAUH DARI HIPOKRIT

Subagio S. Waluyo   Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kefakiran, kekufuran,  kefasikan, kedurhakaan, kemunafikan, sum`ah  dan riya`   BUNGLON   Melayang gagah, meluncur rampis, menentang tenang, ‘alam samadi, Tiada sadar marabahaya: Alam semesta memberi senjata.   Selayang terbang ke rumpun bambu, Pindah meluncur ke padi masak, Bermain mesra di balik dahan, Tiada satu dapat mengganggu.   Akh, sungguh puas […]

GALI JUGA MANUSIA

Subagio S. Waluyo             Awal tahun 1980-an, ketika Soeharto sebagai presiden sedang berada di puncak kekuasaannya, dalam rangka menanggulangi kejahatan yang pada saat itu memang cukup tinggi diadakan operasi rahasia. Operasi rahasia itu di belakang  hari dikenal dengan nama Penembakan Misterius (petrus). Operasi itu berupa penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat terutama di […]

KADIS SI TUKANG JAGAL

Subagio S. Waluyo  Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum mereka mau mengubah dirinya sendiri. (Ar-Ra`ad: 11)            Ayat Qur`an di atas kalau kita renungkan sebenarnya bisa memotivasi kita untuk melakukan perubahan. Di ayat tersebut jelas sekali Sang Khaliq sudah berkomitmen pada setiap hamba Allah (apakah dia orang yang beriman atau tidak beriman) agar punya semangat atau keinginan […]

SANG KIAI DAN LAPENDOS

Subagio S. Waluyo  Sesungguhnya segala perbuatan itu ditentukan oleh penutupnya (Hadits Bukhari)           Seorang Kiai bisa akrab dengan seorang Laki-Laki Penuh Dosa (Lapendos), mungkinkah bisa terjadi? Mungkin saja. Kuntowijoyo dalam cerpennya yang ditulis hampir 54 tahun lalu, “Hati yang Damai Kembalilah kepada Tuhan”  menceritakan kedekatan Sang Kiai dengan seorang Lapendos. Cerita bermula ketika seorang laki-laki tua, 50 tahun, Pak Sujak, […]

Dunia Tasawuf

Bekal Menuju Akherat-Zaadul Ma`ad-Ibnu Qayyim Al-Jauziyah  Dosa-Dosa Besar-Penjabaran Tuntas 70 Dosa Besar Menurut Al Qur`an dan As Sunnah Dialog dengan Jin Muslim-Pengalaman Spiritual-Muhammad Isa Dawud Hakikat Tasawuf-Syeikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan  Ihya` `Ulumuddin-Menghidupkan Ilmu-Ilmu Agama-Imam Al Ghazali Kunci Kebahagiaan-Ibnu Qayyim Al-Jauziyah  La Tahzan-Aidh Al Qarni  Madarijussalikin (Pendakian Menuju Allah)-Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Manajemen Qolbu-Melumpuhkan Senjata Setan-Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Melepas Kesempitan Hati-Ibnu […]

Dakwah Islam (01)

Allah dalam Aqidah Islamiyah Apa Artinya Saya Menganut Islam? Bagaimana Kita Menyeru kepada Islam Bagaimana Menyentuh Hati Beberapa Pelajaran dalam Amal Islami Beberapa Studi tentang Islam Bmbingan Islam untuk Pribadi dan Masyarakat Dasar-Dasar Islam Detik-Detik Hidupku Himpunan Risalah Hasan Al-Banna Ikhwanul Muslimin: Deskripsi, Jawaban, Tuduhan, dan Harapan Kitab Tauhid-Syaikh Muhammad At-Tamimi Metode Pemikiran Hasan Al-Banna Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan […]

Studi Islam

Beberapa Studi tentang Islam Bimbingan Islam untuk Pribadi dan Masyarakat Capita Selecta-M.Natsir  Capita Selecta-2-M. Natsir Islamic Studies-Metode dan Pendekatan Makam Syekh Yusuf di Madura-Sejarah Lisan dan Persepsi Masyarakat Talango Metode Studi Islam-Jalan Tengah Memahami Islam Metodologi Studi Islam Nilai dan Pandangan Keagamaan dalam Praktek Bausaha Pedagang Sekumpul Martapura Pandangan Hukum Islam tentang Praktek Jual Beli Online dengan Sistem Lelang Panduan […]

Masalah-Masalah Fiqih-02

Mengenal Tafsir Ahkam  Nastar (Nanya Seputar Ramadhan) Negara Islam-Dilema Pro&Kontra Pembatal Puasa Ramadhan dan Konsekuensinya  Pengantar Fiqih Muamalah Puasa yang Masyru` dan Tidak Masyru` Qiyas Sumber Hukum Syariat Keempat Sejarah Tarawih Sekilas tentang Kitab Al-Umm Karya Imam Syafi`i Sudah ada Qur`an dan Sunnah Mengapa harus ada Ijtihad? Teori Akad dalam Fiqih Muamalah  Wajibkah Bermazhab? Wudhu Rasulullah Menurut Empat Mazhab Zakat […]

Masalah-Masalah Fiqih-01

Asuransi Syari`ah  Bekal Ramadhan dan Idul Fitri Bekal Ramadhan dan Idul Fitri-Tarawih dan Witir Bekal Ramadhan dan Idul Fitri-Niat dan Imsak Bidah-Apakah Hukum Syari`ah? Bahayakah Taqlid dalam Beragama? Dalil Shahih Sifat Shalat Nabi Ala Mazhab Syafi`i Fiqih Umroh Gharar dalam Transaksi Modern Halal-Haram Tabarruk Hukum Bermuamalah dengan Hukum Konvensional Ibadah Haji Rukun Islam Kelima  Ijma` sebagai Dalil Syar`i  Ketiga Islam […]

WhatsApp chat