Novel-Novel Indonesia

Novel-Ahmad Tohari-Bekisar Merah Novel-Ahmad Tohari-Kubah Novel-Ahmad Tohari-Orang-Orang Proyek  Novel-Ahmad Tohari-Ronggeng Dukuh Paruk  Novel-Ahmad Tohari-Lintang Kemukus Dinihari Novel-Ahmad Tohari-Jentera Bianglala Novel-Ahmad Tohari-Di Kaki Bukit Cibalak Nove-Darman Munir-Bako Novel Sori Siregar-Wanita itu adalah Ibu Novel-Motinggo Busye-Badai sampai Sore Novel-Motinggo Busye-Perempuan Paris Novel-Nasjah Djamin-Hilanglah si Anak Hilang Novel-Eka Kurniawan-Mozaik   Novel-Eka Kurniawan-O Novel-Eka Kurniawan-Cantik itu Luka Novel-Ayu Utami-Lalita Novel-Ayu Utami-Bilangan Fu  Novel-Ayu Utami-Cerita Cinta […]

Bahan Pengayaan Penulisan (01)

Transkripsi Buku-Catatan Antibingung-Menulis Buku Ilmiah Buku-Harmoni di Mata Kaum Muda Kumpulan Tulisan Pribadi Buku-Kamus Bahasa Indonesia Buku-Kumpulan Artikel MSDM Buku-Kumpulan Cerita Motivasi Majalah Elshinta Edisi Juni 2015 Buku-Seni dan Kehidupan Sosial Buku-Korea Dulu dan Sekarang Majalah SWA Edisi Oktober 2013 Majalah Mulia Edisi September 2016 Buku-Fakta Mengenai Jerman Buku-Indonesiaku-Indonesiamu Buku-Kumpulan Esai-Murray Bookchin-Ekologi & Anarkisme Buku-Kumpulan Esai-Rizal Mallarangeng-Dari Langit Buku-Kumpulan Esai-Mahasiswa […]

Filsafat Ilmu-Metode Penelitian

Buku-Filsafat dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Buku-Pengantar Filsafat Ilmu Bahan Ajar Filsafat Ilmu Buku-Filsafat Ilmu Pengetahuan Buku-Filsafat Perselingkuhan Buku-Metode Penelitian Kualitatif Buku-Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Buku Ajar-Metodologi Penelitian (Kuantitatif dan Kualitatif) Buku-Penelitian Kualitatif Manajemen dan Bisnis Buku-Creswell Translet Design Research (Kuantitatif-Kualitatif-Mixed)  Buku-Panduan Pelaksanaan dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Modul-Kaidah Dasar Ilmu Pengetahuan dan Penelitian Working Paper-Mengatasi Hambatan Penelitian […]

Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat

Buku-Panduan Pemberdayaan Masyarakat Buku Panduan-Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak Buku-Melapangkan Jalan Pemberdayaan   Buku-Otonomi Daerah-Pemberdayaan-Konflik Buku-Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut Buku-Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat Buku-Pengembangan Teknologi Produksi Gaharu Berbasis Pemberdayaan Masyarakat  Buku-Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Buku-Membangun Sarana dan Prasarana Desa Buku-Dehumanisasi Anak Jalanan Buku-Wilayah, Masyarakat, dan Pembangunan Buku Ajar-Dinamika Pengembangan Masyarakat Partisipatif Penelitian-Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat terhadap Pengelolaan Sarana Air Bersih Penelitian-Pemberdayaan […]

Globalisasi-Modernisasi-Liberalisme

Folder-Hand Out-Globalisasi Buku-Perspektif Global  Buku-Komunikasi Pembangunan Perspektif Modernisasi  Buku-Modul Hakikat dan Konsep Perspektif Global  Buku-Membela Kapitalisme Global Buku-Muslihat Kapitalis Global  Buku-Neoliberalisme Mencengkram Indonesia  Buku-Memuliakan Penyalinan Buku-Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia Buku-Dehumanisasi Anak Marjinal Buku-Budaya Bebas Buku-Ancaman Kolektivisme Buku-Mengapa Negara-Negara Gagal  Buku-Negara Gagal Mengelola Konflik Buku-Menemukan Kembali Liberalisme                

Shiroh Rasulullah-Para Nabi-Sahabat

Al-Bidayah wan Nihayah-Ibnu Katsier  Fiqhuh Shiroh-Muhammad Sa`id Ramadhan Al-Buthy Kisah-Kisah Shahih Seputar Para Nabi dan Rosul-1 Kisah-Kisah Shahih Seputar Para Nabi dan Rosul-2  Abu Bakar As-Siddiq:Sebuah Biografi -Muhammad Husain Haekal Umar bin Khatab-Muhammad Husain Haekal Tragedi Terbunuhnya Usman bin Affan RA-Al-Qadhi Abu Ya`la Sejarah Para Nabi: Studi Banding Al-Qur`an dan Al-Kitab-Muhammad Ali Peradaban Islam Sejarah Peradaban Islam Khulafa-Ur-Rasyidin  Islam Radikal […]

Kumpulan Tafsir dan Hadits

Buku-Shahih Bukhari Buku-Shahih Muslim Buku-Fathul Baari-1 Buku-Fathul Baari-2 Buku-Fathul Baari-3   Buku-Terjemah Syarah Shahih Muslim Buku-Hadits Arba`in Nawawiyah Tafsir Hidayatul Insan Jilid 1 Tafsir Hidayatul Insan Jilid 2 Tafsir Hidayatul Insan Jilid 3 Tafsir Hidayatul Insan Jilid 4            

Kumpulan Cerpen

Subagio S.Waluyo (ed.) Buku-Kumpulan Cerpen Kompas 2007 Buku-Kumpulan Cerpen Koran Tempo 2014 Buku-Kumpulan Cerpen Kompas 2006  Buku-Kumpulan Cerpen Ahmadun Yossi Herfanda  Buku-Kumpulan Cerpen-Ketika Hujan Berhenti Buku-Kumpulan Cerpen Motinggo Boesje Buku-Kumpulan Cerpen Eka Kurniawan Buku-Kumpulan Cerpen Leila S. Chudori Buku-Kumpulan Cerpen Kompas 2014 Buku-Kumpulan Cerpen Jawa Pos 2014 Buku-Kumpulan Cerpen Kompas 2015  Buku-Kumpulan Cerpen Kompas-Semester II 2017 Buku-Kumpulan Cerpen Kompas-Semester I-2018 Buku-Kumpulan […]

Pembangunan Nasional dan Daerah (02)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004-Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Buku-15 Tahun Program Pembangunan Berbasis Masyarakat Buku-Administrasi Pembangunan Buku-Administrasi Pembangunan-Ginandjar Kartasasmita Buku-Modul Konsep dan Teori Pembangunan Buku-Teori-Teori Pembangunan Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah Buku-Dokumen Tujuan Hasil Pembangunan Berkelanjutan Buku-Kebijakan Pembangunan dan Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah Buku-Kebijakan Pembangunan Neoliberal di Asia Pasca-Konsensus Washington  Buku-Lanskap Masalah Pembangunan Indonesia Buku-Data Basis Pembangunan Kota Bandung 2014 […]

Sosialisme-Kapitalisme

Buku-Bahan Ajar Sosiologi Organisasi Buku-Perubahan Sosial Kumpulan Hand Out-Kapitalisme dan Sosialisme Laporan Penelitian Kuliah Lapangan-Sosiologi Perkotaan Buku-Membela Kapitalisme Global Buku-Kapital-Sebuah Krtitik Ekonomi Politik Buku-Kapitalisme yang Layak Buku-Muslihat Kapitalis Global Buku-Tentang Analisis Sosial Buku-Ekonomi dan Sosial Demokrasi Buku-Negara dan Pasar  Buku-Tentang Das Kapital Buku-Kapital-Sebuah Kritik Ekonomi Politik Buku-Kapital-Proses Sirkulasi Kapital  Buku-Kapitalisme yang Layak          

WhatsApp chat