HARGA ASASI KEMANUSIAAN

Subagio S. Waluyo “Wahai jiwa yang tenang! Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhai-Nya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hamba-Ku, dan masuklah ke dalam surga-Ku.” (Surat Al-Fajr: 27-30)