MENJAUH DARI HIPOKRIT

Subagio S. Waluyo   Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kefakiran, kekufuran,  kefasikan, kedurhakaan, kemunafikan, sum`ah  dan riya`   BUNGLON   Melayang gagah, meluncur rampis, menentang tenang, ‘alam samadi, Tiada sadar marabahaya: Alam semesta...